Bloc 1 – VÂNDUT INTEGRAL

Bloc 2 – VÂNDUT INTEGRAL

Bloc 4 cu finalizare IULIE 2021

Nr. Apt Arie utila Pret Total Disponibilitate
Demisol
Ap. 1 46,65 mp 55.650 E
Ap. 2 43,07 mp 51.700 E
Ap. 3 46,65 mp 55.650 E
Parter
Ap. 4 66,15 mp 79.400 E VANDUT
Ap. 5 65,69 mp 78.900 E VANDUT
Ap. 6 100,25 mp 120.300 E
Etajul I
Ap. 7 66,15 mp 79.400 E
Ap. 8 65,69 mp 78.900 E VANDUT
Ap. 9 100,25 mp 120.300 E
Etajul II
Ap. 10 66,15 mp 79.400 E
Ap. 11 65,69 mp 78.900 E VANDUT
Ap. 12 100,25 mp 120.300 E
Etajul III
Ap. 13 66,15 mp 79.400 E
Ap. 14 65,69 mp VANDUT VANDUT
Ap. 15 100,25 mp 120.300 E VANDUT
Mansarda
Ap. 16 66,15 mp 79.400 E
Ap. 17 65,69 mp 78.900 E
Ap. 18 100,25 mp 120.300 E

Bloc 8 cu finalizare DECEMBRIE 2021

Nr. Apt Arie utila Pret Total Disponibilitate
Demisol
Ap. 1 46,65 mp 55.650 E
Ap. 2 43,07 mp 51.700 E
Ap. 3 46,65 mp 55.650 E
Parter
Ap. 4 66,15 mp 79.400 E VANDUT
Ap. 5 65,69 mp 78.900 E VANDUT
Ap. 6 100,25 mp 120.300 E
Etajul I
Ap. 7 66,15 mp 79.400 E
Ap. 8 65,69 mp 78.900 E VANDUT
Ap. 9 100,25 mp 120.300 E
Etajul II
Ap. 10 66,15 mp 79.400 E
Ap. 11 65,69 mp 78.900 E VANDUT
Ap. 12 100,25 mp 120.300 E
Etajul III
Ap. 13 66,15 mp 79.400 E
Ap. 14 65,69 mp VANDUT VANDUT
Ap. 15 100,25 mp 120.300 E VANDUT
Mansarda
Ap. 16 66,15 mp 79.400 E
Ap. 17 65,69 mp 78.900 E
Ap. 18 100,25 mp 120.300 E

Bloc 5 cu finalizare OCTOMBRIE 2021

Nr. Apt Arie utila Pret Total Disponibilitate
Demisol
Ap. 1 39,53 mp 47.500 E VANDUT
Ap. 2 46,68 mp 56.050 E VANDUT
Ap. 3 44,61 mp 53.550 E VANDUT
Ap. 4 44,61 mp 53.550 E
Ap. 5 46,68 mp 56.050 E VANDUT
Parter
Ap. 6 68,57 mp 82.300 E VANDUT
Ap. 7 88,90 mp 106.700 E
Ap. 8 68,57 mp 82.300 E VANDUT
Ap. 9 60,19 mp 72.250 E
Ap. 10 49,29 mp 59.150 E VANDUT
Ap. 11 49,29 mp 59.150 E
Ap. 12 60,19 mp 72.250 E
Etajul I
Ap. 13 68,57 mp 82.300 E VANDUT
Ap. 14 88,90 mp 106.700 E
Ap. 15 68,57 mp 82.300 E VANDUT
Ap. 16 60,19 mp 72.250 E VANDUT
Ap. 17 49,29 mp 59.150 E VANDUT
Ap. 18 49,29 mp 59.150 E VANDUT
Ap. 19 60,19 mp 72.250 E VANDUT
Etajul II
Ap. 20 68,57 mp 82.300 E VANDUT
Ap. 21 88,90 mp 106.700 E
Ap. 22 68,57 mp 82.300 E VANDUT
Ap. 23 60,19 mp 72.250 E VANDUT
Ap. 24 49,29 mp 59.150 E VANDUT
Ap. 25 49,29 mp 59.150 E VANDUT
Ap. 26 60,19 mp 72.250 E VANDUT
Etajul III
Ap. 27 68,57 mp 82.300 E VANDUT
Ap. 28 88,90 mp 106.700 E
Ap. 29 68,57 mp 82.300 E VANDUT
Ap. 30 60,19 mp 72.250 E VANDUT
Ap. 31 49,29 mp 59.150 E VANDUT
Ap. 32 49,29 mp 59.150 E VANDUT
Ap. 33 60,19 mp 72.250 E VANDUT
Mansarda
Ap. 34 68,75 mp 82.300 E VANDUT
Ap. 35 88,90 mp 106.700 E
Ap. 36 68,57 mp 82.300 E
Ap. 37 48,16 mp 57.800 E VANDUT
Ap. 38 48,16 mp 57.800 E VANDUT