Bloc 1 – VÂNDUT INTEGRAL

Bloc 2 – VÂNDUT INTEGRAL

Bloc 4 cu finalizare Martie 2022

Nr. Apt Arie utila Pret Total Disponibilitate
Demisol
Ap. 1 46,65 mp VANDUT
Ap. 2 43,07 mp 55.991 E
Ap. 3 46,65 mp 60.645 E
Parter
Ap. 4 66,15 mp VANDUT
Ap. 5 65,69 mp VANDUT
Ap. 6 100,25 mp VANDUT
Etajul I
Ap. 7 66,15 mp 85.995 E
Ap. 8 65,69 mp VANDUT
Ap. 9 100,25 mp 130.325 E
Etajul II
Ap. 10 66,15 mp 85.995 E
Ap. 11 65,69 mp VANDUT
Ap. 12 100,25 mp 130.325 E
Etajul III
Ap. 13 66,15 mp 85.995 E
Ap. 14 65,69 mp VANDUT
Ap. 15 100,25 mp VANDUT
Mansarda
Ap. 16 66,15 mp VANDUT
Ap. 17 65,69 mp VANDUT
Ap. 18 100,25 mp VANDUT

Bloc 8 cu finalizare MARTIE 2022

Nr. Apt Arie utila Pret Total Disponibilitate
Demisol
Ap. 1 46,65 mp 60.645 E
Ap. 2 43,07 mp 55.991 E
Ap. 3 46,65 mp 60.645 E
Parter
Ap. 4 66,15 mp 85.995 E
Ap. 5 65,69 mp VANDUT
Ap. 6 100,25 mp 130.325 E
Etajul I
Ap. 7 66,15 mp VANDUT
Ap. 8 65,69 mp VANDUT
Ap. 9 100,25 mp 130.325 E
Etajul II
Ap. 10 66,15 mp VANDUT
Ap. 11 65,69 mp VANDUT
Ap. 12 100,25 mp VANDUT
Etajul III
Ap. 13 66,15 mp VANDUT
Ap. 14 65,69 mp VANDUT
Ap. 15 100,25 mp VANDUT
Mansarda
Ap. 16 66,15 mp 85.995 E
Ap. 17 65,69 mp 85.400 E
Ap. 18 100,25 mp 130.325 E

Bloc 5 cu finalizare MARTIE-APRILIE 2022

Nr. Apt Arie utila Pret Total Disponibilitate
Demisol
Ap. 1 39,53 mp VANDUT
Ap. 2 46,68 mp VANDUT
Ap. 3 44,61 mp VANDUT
Ap. 4 44,61 mp 57.995 E
Ap. 5 46,68 mp VANDUT
Parter
Ap. 6 68,57 mp VANDUT
Ap. 7 88,90 mp 115.570 E
Ap. 8 68,57 mp 89.150 E
Ap. 9 60,19 mp VANDUT
Ap. 10 49,29 mp VANDUT
Ap. 11 49,29 mp 64.100 E
Ap. 12 60,19 mp VANDUT
Etajul I
Ap. 13 68,57 mp VANDUT
Ap. 14 88,90 mp 115.570 E
Ap. 15 68,57 mp VANDUT
Ap. 16 60,19 mp VANDUT
Ap. 17 49,29 mp VANDUT
Ap. 18 49,29 mp VANDUT
Ap. 19 60,19 mp VANDUT
Etajul II
Ap. 20 68,57 mp VANDUT
Ap. 21 88,90 mp 115.570 E
Ap. 22 68,57 mp VANDUT
Ap. 23 60,19 mp VANDUT
Ap. 24 49,29 mp VANDUT
Ap. 25 49,29 mp VANDUT
Ap. 26 60,19 mp VANDUT
Etajul III
Ap. 27 68,57 mp 89.150 E
Ap. 28 88,90 mp 115.570 E
Ap. 29 68,57 mp VANDUT
Ap. 30 60,19 mp 78.250 E
Ap. 31 49,29 mp VANDUT
Ap. 32 49,29 mp VANDUT
Ap. 33 60,19 mp VANDUT
Mansarda
Ap. 34 68,75 mp VANDUT
Ap. 35 88,90 mp 115.570 E
Ap. 36 68,57 mp 89.150 E
Ap. 37 48,16 mp VANDUT
Ap. 38 48,16 mp VANDUT